Blog

De bescherming van de handels- en vennootschapsnaam

De vennootschapsnaam (ook wel statutaire naam genoemd) is de officiële naam  van een vennootschap, en waarmee de vennootschap wordt geïdentificeerd. Iedere vennootschap is namelijk verplicht om een naam te voeren en die in de statuten op te nemen en in…

Minnelijke invordering achterstallen van consumenten

Op 01 september 2023 treedt een nieuwe wet in werking die minnelijke invorderingsregels oplegt aan ondernemingen die betaling van openstaande schulden willen bekomen van consumenten, met name de: “Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van…

Betalingstermijnen tussen ondernemingen

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties regelt de rechten en plichten tussen ondernemingen in het kader van betalingsachterstand bij handelstransacties. Zo bepaalt deze wet dat de betalingstermijn tussen ondernemingen 30 kalenderdagen bedraagt…

Alcohol in het verkeer – het alcoholslot

De wetgever treedt steeds strenger op tegen inbreuken op de verkeerswet, zie alzo in het kader van alcohol en drugs in het verkeer.Sinds de wetswijziging van 1 juli 2018 is de rechter verplicht om in bepaalde gevallen een alcoholslot op…

Corona als overmacht?

De Coronacrisis en de opgelegde veiligheidsmaatregelen hebben de afgelopen tijd voor velen een aanzienlijke financiële impact gehad. Ondernemingen kregen het zwaar te verduren door langdurig verplichte sluiting en hieruit volgde dat contractuele afspraken soms niet konden worden nageleefd. Een vaak…

Het onderhoudsgeld voor kinderen

Wanneer ouders uit elkaar gaan, worden er best goede regelingen getroffen over de gemeenschappelijke kinderen, ook zo financiële regelingen omtrent een eventueel te betalen onderhoudsgeld voor het kind / de kinderen, naast regelingen rond het kindergeld/groeipakket, de fiscale voordelen en…

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en heeft als doel het gebruik van allerlei gegevens van de burger te beschermen, zoals naam, adres, individueel e-mailadres e.a. In 2018 kwam op Europees vlak de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot stand…