Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en heeft als doel het gebruik van allerlei gegevens van de burger te beschermen, zoals naam, adres, individueel e-mailadres e.a.

In 2018 kwam op Europees vlak de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot stand inzake de verwerking en gebruik van deze gegevens. De wetgeving kwam als antwoord op de sterke digitalisering van onze maatschappij en stijgende technologische evolutie.

De AVG voorziet in beginselen van transparantie, behoorlijke en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De verwerking moet steeds een specifiek omschreven rechtmatig doel nastreven. Ook voorziet de AVG in rechten voor de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zoals recht op informatie en toegang tot de gegevens, verbetering, bezwaar e.d.

Diegene die de persoonsgegevens verwerkt wordt de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd, deze kan dit enkel doen in welbepaalde gevallen, zoals wanneer er toestemming is verleend, een contract de verwerking noodzakelijk maakt e.d.

In België wordt toezicht gehouden op de naleving van de regels door de GBA of de Gegevensbeschermingsautoriteit (opvolger van de voormalige  Privacycommissie). Klachten worden behandeld door de GBA volgens een bepaalde procedure en deze kan in geval van vastgestelde inbreuk overgaan tot sanctionering.

Concrete vragen of nood aan een algemeen advies?  Contacteer ons gerust.