Team

CAROLINE CURTIS

CAROLINE CURTIS

Caroline Curtis groeide op in Amsterdam. Al heel jong wist zij dat ze advocaat wou worden vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een drang tot verdediging van hen die het zelf niet kunnen. Na middelbare school in Hasselt studeerde zij aan de rechtenfaculteit van de KU Leuven waar ze in 1991 afstudeerde. Na baliestage werd zij in 1994 opgenomen op het tableau als advocaat bij de balie Limburg (voorheen Hasselt). Al van bij aanvang was er een brede interesse binnen het privaatrecht. De muziek- en evenementensector zijn van bij aanvang bekend werkterrein maar ook vele familiale dossiers, ondernemings- en contractuele materies werden en worden met veel gedrevenheid aangepakt.

caroline.curtis@curtis-advocaten.be

Yasemin KODALCI

Yasemin KODALCI

Yasemin Kodalci studeerde rechten aan de KU Leuven en heeft altijd een passie gehad voor de advocatuur. Ze legt zich voornamelijk toe op het algemeen privaatrecht met een bijzondere interesse voor het handels- en economisch recht, commerciële geschillen en familierecht. Met het nodige enthousiasme streeft ze telkens naar een maximaal resultaat en besteedt steeds de nodige aandacht aan de eigenheid van elke zaak.

yasemin.kodalci@curtis-advocaten.be

Anke RENIERS

Anke RENIERS

Anke Reniers behaalde het diploma hoger onderwijs rechtspraktijk. Zij verzorgt het secretariaat en onthaal bij Curtis Advocaten. Voor al uw praktische vragen kan u elke werkdag bij Anke terecht tijdens de kantooruren, telefonisch of via e-mail.

secretariaat@curtis-advocaten.be

Christel Veulemans

Christel Veulemans was meer dan 30 jaar advocaat aan de balie Limburg. Sedert juli 2021 werkt zij als consultant en jurist, gespecialiseerd in diverse takken van het ondernemingsrecht en bouwzaken. Al enkele jaren werkt zij samen met Curtis Advocaten alwaar je haar in principe elke dinsdag op het kantoor kunt terugvinden.

christel.veulemans@curtis-advocaten.be