Tarieven

Wij doen onze uiterste best om steeds de meest gunstige oplossing te vinden tegen een correcte prijs. Dit betekent dat we eerst een buitengerechtelijke oplossing zoeken als deze tenminste haalbaar is. Vanaf het begin wordt u duidelijk geïnformeerd over de te verwachten kosten en erelonen en de manier van berekening hiervan.

Een eerste vrijblijvende consultatie van 45 minuten kost vast € 75 (ex BTW). Hierbij wordt richting gegeven aan het gestelde probleem.

Bij behandeling van een dossier zullen in de loop van het dossier steeds voorschotten of provisies gevraagd worden in afwachting van de eindafrekening, die opgesteld zal worden na de beëindiging van het dossier. Er zal steeds getracht worden provisies te vragen in functie van de inspanningen en vorderingen van het dossier. Tussentijdse afrekeningen zijn steeds mogelijk en in geval van omvangrijke dossiers wenselijk, zodat u een correcte kijk heeft op de concrete kostprijs van de dienstverlening.

De afrekening in een dossier omhelst de volgende kosten en erelonen:

Kantoorkosten

Kantoorkosten zijn de uitgaven die door het kantoor worden gemaakt om het dossier te behandelen:

  • Opening nieuw dossier: € 65
  • Briefwisseling: € 10/blz
  • Fotokopie & inkomende e-mails: € 0,30/kopie
  • Dactylo: € 10/blz
  • Verplaatsingen: € 0,50/km
  • Inkomende faxen: € 0,30/blz
  • Aangetekende zendingen: kostprijs aantekentaks
Gerechtskosten en externe kost

Gerechtskosten (deurwaarderskosten, dagvaardingskost, rolrechten, afschriften strafdossiers en strafvonnissen, expedities, …) en externe kosten (tolk, vertalingen, deskundigen, attesten, …) worden doorgerekend aan kostprijs na ontvangst van deze kost.

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties geleverd door de advocaat. Het wordt berekend volgens de tijd effectief besteed aan een dossier aan een voorafgaand afgesproken uurtarief, standaard begroot op € 140 met mogelijke correcties volgens materie, belang, urgentie, ervaringen en specialisatiegraad, resultaat.

Afwijkende afspraken zijn mogelijk, alzo zijn voor bedrijven bijvoorbeeld abonnementen of volumekortingen bespreekbaar of nog dagtarieven voor grotere projecten.

Als er nog vragen zijn, kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

Kantoorkosten en erelonen worden vermeerderd met 21% BTW.