Corona als overmacht?

De Coronacrisis en de opgelegde veiligheidsmaatregelen hebben de afgelopen tijd voor velen een aanzienlijke financiële impact gehad. Ondernemingen kregen het zwaar te verduren door langdurig verplichte sluiting en hieruit volgde dat contractuele afspraken soms niet konden worden nageleefd.

Een vaak voorkomende vraag hierbij was of de verplichte sluiting of andere veiligheidsmaatregelen een vorm van overmacht kunnen uitmaken waardoor men bevrijd was van bepaalde verplichtingen. Moet bv een onderneming de huur van het handelspand blijven betalen bij volledige gedwongen sluiting?  

Een contractspartij kan worden bevrijd van contractuele plichten wanneer de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk onmogelijk is geworden door een onvoorziene gebeurtenis. Niemand is gehouden tot het onmogelijke. Er kan sprake zijn van tijdelijke dan wel definitieve overmacht.

Geldt dit ook voor Corona en wanneer is dit van toepassing?

Om in aanmerking te komen als overmacht moet alvast voldaan zijn aan voorwaarden: De gebeurtenis moet onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn, de gebeurtenis moet buiten de wil plaatsvinden en dus niet te wijten aan zichzelf en de verplichting moet onmogelijk zijn geworden.

De coronapandemie kan leiden tot een overmachtssituatie, maar er is zeker geen sprake van een automatische toepassing. Er zal steeds naar de concrete omstandigheden moeten gekeken worden. Als een contract is gesloten na ontstaan van de coronapandemie kan er alvast geen sprake zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis. Betaling kan verder nog steeds mogelijk worden geacht wanneer men door de sluiting niet zonder inkomsten is gevallen, maar bv van de overheid vervangende inkomsten heeft ontvangen of andere activiteiten heeft ontwikkeld. (denk aan de restaurants die afhaalgerechten serveerden)

Ga met de contractpartner een gesprek aan, zodat samen een redelijke oplossing kan worden gevonden. Wij kunnen u bijstaan en hierin begeleiden of adviseren. 

Neem gerust contact op voor verdere vragen.