Het onderhoudsgeld voor kinderen

Wanneer ouders uit elkaar gaan, worden er best goede regelingen getroffen over de gemeenschappelijke kinderen, ook zo financiële regelingen omtrent een eventueel te betalen onderhoudsgeld voor het kind / de kinderen, naast regelingen rond het kindergeld/groeipakket, de fiscale voordelen en de verdeling van de buitengewone kosten voor het kind.

De ‘gewone’ kosten zijn de gebruikelijk kosten voor het dagdagelijks leven, de buitengewone kosten bestaan uit eerder uitzonderlijke, onvoorzienbare of noodzakelijke uitgaven die het gebruikelijk dagdagelijks budget overschrijden, zoals bv welbepaalde medische – , vrijetijds- of schoolkosten; deze worden opgesomd in het KB van april 2019 tot vaststellen van de buitengewone kosten.

Het onderhoudsgeld heeft betrekking op de ‘gewone kosten’ voor het kind, al dan niet verblijfsoverschrijdend. Voor de berekening hiervan worden verschillende parameters in rekening gebracht, zoals het totale gezinsinkomen van de ouders en het aandeel van elke ouder daarin, de verblijfsregeling, de kost van het kind, verdeling of toekenning van het kindergeld e.a.

Om te komen tot meer objectiviteit en uniformiteit werden ondertussen verschillende rekentools ontwikkeld, waarbij de vermelde parameters worden ingebracht. Deze tools en berekeningen worden gebruikt door de rechtbanken en bemiddelaars wanneer de ouders er zelf niet uitraken.

Een correcte en duidelijke regeling is belangrijk en het is dan ook aangewezen om je hierbij te laten adviseren of bijstaan door een advocaat vertrouwd met de geldende regelgeving en toepassingen. Ons kantoor helpt je hier graag bij.