Alcohol in het verkeer – het alcoholslot

De wetgever treedt steeds strenger op tegen inbreuken op de verkeerswet, zie alzo in het kader van alcohol en drugs in het verkeer.
Sinds de wetswijziging van 1 juli 2018 is de rechter verplicht om in bepaalde gevallen een alcoholslot op te leggen:

  • Vanaf een alcoholconcentratie van 0,8 promille (of 0,35 UAL) bij een bestuurder heeft de rechter de keuze om al dan niet een alcoholslot op te leggen.
  • Wanneer een bestuurder echter positief test op een alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille (= 0,78 uitgeademde alveolaire lucht/UAL), is de rechter verplicht een alcoholslot op te leggen.

Hoewel dit het principe is, kan de rechter mits uitdrukkelijke motivering ervoor kiezen geen alcoholslot op te leggen. Dit kan in een specifiek geval, wanneer er verzachtende omstandigheden zijn en een alcoholslot niet opportuun wordt geacht (bv. blanco strafblad, eenmalig voorval, geen alcoholprobleem,…). Per zaak wordt dit concreet beoordeeld.

In geval van herhaling, d.w.z. wanneer een bestuurder binnen de 3 jaar 2X wordt veroordeeld voor een alcoholconcentratie van minstens 1,2 promille (of 0,5 UAL), is de rechter ook verplicht een alcoholslot op te leggen. In dit geval heeft de rechter echter géén opportuniteitsbeoordeling en moet hij dit altijd opleggen.
De politierechter kan er in bepaalde gevallen wel voor kiezen om bepaalde voertuigcategorieën uit te sluiten van het alcoholslot.

Het alcoholslot zal steeds een duur hebben van minstens 1 jaar en maximaal 3 jaar.
In de praktijk werkt het alcoholslot als een ‘motorstarter’. De auto zal pas kunnen starten nadat de bestuurder heeft geblazen in het alcoholslot en het alcoholgehalte lager ligt dan 0,2 promille (ofwel 0,09 mg/l UAL).
Daarnaast zal de veroordeelde bestuurder een omkaderingsprogramma moeten volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven. De bestuurder zal tevens alle kosten van het alcoholslot en de omkaderingsopleiding zelf moeten betalen.
Bij het miskennen van de voorwaarden (installatie alcoholslot en te volgen omkadering) worden zware straffen voorzien in de wetgeving, zoals een vervangende gevangenisstraf.

In geval van verdere vragen, horen wij u graag.