ronny.vanderborght

ronny.vanderborght

Betalingstermijnen tussen ondernemingen

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties regelt de rechten en plichten tussen ondernemingen in het kader van betalingsachterstand bij handelstransacties. Zo bepaalt deze wet dat de betalingstermijn tussen ondernemingen 30 kalenderdagen bedraagt…

Corona als overmacht?

De Coronacrisis en de opgelegde veiligheidsmaatregelen hebben de afgelopen tijd voor velen een aanzienlijke financiële impact gehad. Ondernemingen kregen het zwaar te verduren door langdurig verplichte sluiting en hieruit volgde dat contractuele afspraken soms niet konden worden nageleefd. Een vaak…

Het onderhoudsgeld voor kinderen

Wanneer ouders uit elkaar gaan, worden er best goede regelingen getroffen over de gemeenschappelijke kinderen, ook zo financiële regelingen omtrent een eventueel te betalen onderhoudsgeld voor het kind / de kinderen, naast regelingen rond het kindergeld/groeipakket, de fiscale voordelen en…

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en heeft als doel het gebruik van allerlei gegevens van de burger te beschermen, zoals naam, adres, individueel e-mailadres e.a. In 2018 kwam op Europees vlak de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot stand…